Usługi

Produkcja zawiesi linowych, łańcuchowych i pasowych – na tym fachu znamy się jak nikt inny! Oprócz tego, oferujemy Państwu profesjonalne usługi w zakresie konserwacji, regeneracji i okresowych badań zawiesi. W razie potrzeby służymy pomocą i fachową poradą także w siedzibie klienta.

Okresowe badania zawiesi
Zgodnie z obowiązującą normąPN-EN13414-2 każde zawiesie powinno zostać poddane oględzinom wzrokowym przed każdym użyciem. Operator obowiązany jest do sprawdzenia:

 1. Czy zawiesie posiada czytelne oznaczenie
 2. Czy zawiesie nie nosi oznak mechanicznych uszkodzeń
 • Jeśli zawiesie nie posiada oznaczenia lub ma uszkodzenia mechaniczne należy wycofać je z dalszej eksploatacji i przekazać do badania producentowi lub innej firmie posiadającej uprawnienia.
 • Oprócz codziennych przeglądów przez operatora, zawiesia powinny zostać poddane dokładnemu badaniu w odstępach nie przekraczających dwunastu miesięcy (datę badań wyznacza producent).
 • Szczegółowe badania powinny zostać przeprowadzone przez producenta lub inne osoby posiadające odpowiednią wiedzę i uprawnienia.
 • Zawiesia powinny zostać poddane kontroli w terminie szybszym niż dwanaście miesięcy jeśli:
  • Oznakowanie udźwigu zawiesia jest nieczytelne
  • Zauważono uszkodzenia mechaniczne (zniekształcenia górnych lub dolnych zakończeń: rozgięta gardziel haka, brak zapadek)
  • Zauważono skupisko (-a) pękniętych drutów (dotyczy zawiesi z lin stalowych)
  • Zauważono przewężenia ogniw łańcucha (dotyczy zawiesi łańcuchowych)
  • Zauważono odkształcenie liny: zapętlenia, skręcenia lub wypchnięcie rdzenia
  • Zauważono korozję i wżery

Nasi fachowcy posiadają wszystkie wymagane uprawnienia, które upoważniają ich do przeprowadzania kontroli. Proponowana przez nas usługa jest kompleksowa oraz gwarantuje wychwycenie wszelkich możliwych nieprawidłowości, wpływających na działanie lub ogólny stan zawiesi, uchwytów i wciągników ręcznych.

Ponieważ kontrola zawiesi, uchwytów i wciągarek nie jest prostą czynnością, najlepiej zostawić ją fachowcom. Nasza firma oferuje zarówno wstępne badania sprzętu – przed oddaniem ich do regularnego użytkowania – jak i szczegółową kontrolę okresową. Niewłaściwe użytkowanie zawiesi (przeciążanie, złe magazynowanie lub wystawienie na wysokie temperatury) może doprowadzić do poważnych urazów i narazić pracowników na niebezpieczeństwo. Pojawienie się jakichkolwiek oznak rdzy oraz pozostałych zmian w strukturze także kwalifikuje zawiesia do serwisu. W razie wykrycia usterek czy słabości zawiesi, możemy zaproponować natychmiastową regenerację lub naprawę w ramach usługi.

Powierzenie kontroli zawiesi profesjonalistom pozytywnie wpłynie na funkcjonowanie sprzętu. Zachęcamy do kontaktu z nami w tej sprawie.

Badania mogą być również przeprowadzone w siedzibie klienta (po wcześniejszym uzgodnieniu) Do każdego zbadanego zawiesia, uchwytu i wciągarek wystawiany jest Certyfikat Kontroli oraz nowa tabliczka znamionowa.

Postaw na wprawę, kompetencje i niezawodność.
Postaw na Sling Partner – Twojego partnera w zawiesiach!

KONTAKT

Sling Partner Łukasz Piosik
T: +48 664-786-981
E: biuro@zawiesiawroclaw.pl


POLECANE

Nasze usługi
Nasze produkty