Zawiesia wężowe o obwodzie zamkniętym

wg normy DIN 61-360

Dopuszczalne obciążenie robocze DOR [t] Wyróżnik wielkości Długość zawiesia Lmin [m] Kolor
*zaw. *obw. *pod.
1.0 0.8 2.0 1.0 0.8
 
1.6 1.2 3.2 1.6 1.0
 
2.0 1.6 4.0 2.0
 
3.0 2.4 6.0 3.0
 
4.0 3.2 8.0 4.0
 
5.0 4.0 10.0 5.0 2.0
 
6.0 4.8 12.0 6.0
 
8.0 6.4 16.0 8.0 3.0
 
10.0 8.0 20.0 10.0
 
12.0 9.6 24.0 12.0
 
15.0 12.0 30.0 15.0 4.0
 
20.0 16.0 40.0 20.0
 
*zaw. - zawieszenie; obw. - obwiązywanie; pod. - podwieszanie

Przykład: